Specialpedagogik

Vi som arbetar som speciallärare eller specialpedagoger har förutom vår lärarexamen en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå. Vilket innebär 90 högskolepoäng i specialpedagogik.

Detta ger oss en fördjupad kompetens att arbeta med elever eller elevgrupper som under en kortare eller längre period behöver en extra ”skjuts” för att komma vidare i sin inlärning.

Arbetet  behöver inte alltid ske direkt till eleverna utan kan även ske i form  anpassningar i klassrummet eller som handledning till undervisande lärare.