Screeningplan

Vi följer Sigtuna kommuns Screeningplan!

Screeningplanen syftar till att tidigt upptäcka de elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i åk 3 respektive åk 6.

Screeningplanen hjälper oss även att tidigt hitta de elever som behöver få ytterligare utmaningar för att komma  vidare i sin kunskapsutveckling.

Vi analyserar resultaten av screeningtesterna på grupp och individnivå för att vi ska kunna arbeta vidare med våra elever på bästa sätt!