Om specialpedagogik på Höjden

Jag som skriver bloggen heter Lisa Westberg och arbetar som speciallärare på Steningehöjdens skola i Sigtuna kommun.

Mitt uppdrag är att stödja grupper av elever och enskilda elever i sin inlärning samt att handleda mina kollegor i  ett förebyggande arbete  tillsammans med eleverna.

Vi arbetar gemensamt på Steningehöjden för en hög måluppfyllelse bland våra elever.

Du kan nå mig på lisa.westberg@edu.sigtuna.se