Nordiska kongressen om Dyslexipedagogik 10-12/8 -2017

Jag hade förmånen att starta upp  läsåret 2017/2018 med två fantastiskt lärorika och inspirerande dagar på ”Kongressen om Dyslexipedagogik”. Kongressen anordnades av Svenska dyslexistiftelsen och Svenska dyslexiföreningen.

Aula Manga på Stockholms universitet samlade lärare, speciallärare, specialpedagoger, logopeder, skolledare och forskare från både Sverige, Finland, Norge, USA och Canada.

Kongressen inleddes av Kristina Ström professor i specialpedagogik vid Åbo Akademi. Hennes föreläsning hade den spännande titeln ”Specialpedagogiska insatser och god läsutveckling-finns det ett samband?” Forskning visar att framgångsfaktorer är att tidigt identifiera de elever som är i riskzonen att utveckla läs och skrivsvårigheter. Här behöver vi hitta individuella skräddarsydda lösningar för varje elev för att kunna nå framgång. Kristina Ström poängterade även vikten att aktuell läsforskning förmedlas till oss pedagoger i skolan.

Under kongressen lyssnade jag även till elva andra föredrag som på olika sätt bidrog till tankar och idéer som jag ska försöka förmedla till mina kollegor och naturligtvis använda mig av i mitt specialpedagogiska arbete här på Steningehöjden. Jag får säker anledning att återkomma till Kongressen i Dyslexipedagogik i senare inlägg.

Välkomna till ett nytt läsår på Steningehöjden!

Lisa

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *