Läsinlärning

Att lära sig läsa är en komplex kognitiv aktivitet!

För att vi ska kunna tala om läsning behöver vi både förmågan att kunna avkoda ord rätt samt en förståelse av vad orden betyder.

Läsning= avkodning X förståelse

Med avkodning menar vi kunskapen om bokstavsljud, bokstäver och ord.

Med förståelse menare vi förmågan att tolka, resonera och föreställa sig.

En elev som ska lära sig läsa behöver med andra ord kunna växla mellan hur ett ord låter och samtidigt tänka på vad det betyder!

Vi strävar förstås efter att våra elever ska bli så god avkodare som möjligt. Ibland kan en eller flera intensivläsningsperioder hjälpa eleven att nå ett bättre flyt i sin läsning. Vi använder oss då av olika intensivläsningsmaterial som eleverna får arbeta med hos mig. Vilket material vi använder varierar från elev till elev. Vi använder bland annat ”BRAVKOD” eller ”Wendicmodellen”. I årkurs 1 brukar jag också använda ”Läsinlärning i 7-steg” som är ett läsinlärningsmaterial som arbetar både med avkodningsförmåga och förståelse.

BRAVKOD kan du läsa mer om här:

httph://www.lararnasnyheter.se/specialpedagogik/2013/09/18/hos-ronny-lossnar-lasningen