Ordavkodning

Hej!

Under veckan har alla elever i åk 1-4 hos oss gjort ett ordavkodningstest som kallas H4. Eleverna läser då enskilt ord med varierande/stegrande svårighetsgrad under en minut tillsammans med mig. Resultatet jämförs med ett standardiserat värde för respektive årskurs. Här får vi pedagoger en tydligare uppfattning av vilket flyt eleven har i sin läsning. Detta tillsammans med vår övriga bedömning av varje elevs läsförmåga hjälper oss att sätta in rätt insatser för att utveckla varje elevs läsning. Viktigt att komma ihåg är att läsförmåga är en ”färskvara” som måste underhållas med läsning varje dag både i skolan och i hemmet.

Hälsningar

Lisa


Prenumerera på nya blogginlägg