Lexia/Provia

Hej!

Inom kort kommer alla eleverna i åk F-1 få tillgång till Lexia/Provia som ett webbaserat material för läs- och skrivträning. Här finns övningar för att träna både språket och läsförmågan: fonologisk medvetenhet, ljud och bokstav, ord, begrepp och meningar.

Några elever  i åk 1 har redan fått sätta igång med övningar i Provia. I Provia testas elevernas kunskaper så att vi pedagoger sedan ska kunna tilldela uppgifter på rätt kunskapsnivå till eleverna.

Även de elever som vi anser är i behov av  denna typ av övningar i de högre årskurserna kommer att introduceras i Lexia/Provia.

Här kan du se en kort film om Lexia/Provia:

http://sanomautbildning.se/Digitalt-material/Lexia-Provia/

Hälsningar

Lisa


Prenumerera på nya blogginlägg