H4

Hej!

Nu har jag genomfört ett ordavkodningstest i läsning med alla elever i åk 2-6 på Steningehöjden som kallas H4.

Här kan vi lärare och elever se hur de klarar av förmågan att koda av ord snabbt, rätt och med flyt.

En snabb ordavkodning  hjälper eleverna att få mera flyt i sin läsning!

Testet genomförs med eleverna två gånger per läsår från vårterminen i åk 1 till vårterminen i åk 6. Detta för att säkerställa att läsförmågan och utvecklas som den ska.

Eleverna kan själva följa sin utveckling utifrån sitt tidigare resultat.


Prenumerera på nya blogginlägg