H4

Hej!

Under slutet av oktober och under den första delen november har alla elever i åk 2, åk 3, åk 4 och även några av de äldre eleverna fått genomföra ett ordavkodningstest. Testet heter H4. Med testet får klasslärarna och jag som speciallärare en tydligare bild av elevernas ordavkodningsförmåga. Eleverna i åk 1 kommer att få genomföra H4 under mitten av vårterminen.

De elever som behöver extra insatser för att öka sin ordavkodningsförmåga får möjlighet till det i form av att ingå i en mindre läsgrupp eller genom intensivläsning med mig under en period.

För att eleverna ska  öka sin  ordavkodningsförmågan är ni föräldrar viktiga! Läs med era barn! Det krävs minst 5000 timmar för att bli en god läsare!

Hälsningar

Lisa

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Nordiska kongressen om Dyslexipedagogik 10-12/8 -2017

Jag hade förmånen att starta upp  läsåret 2017/2018 med två fantastiskt lärorika och inspirerande dagar på ”Kongressen om Dyslexipedagogik”. Kongressen anordnades av Svenska dyslexistiftelsen och Svenska dyslexiföreningen.

Aula Manga på Stockholms universitet samlade lärare, speciallärare, specialpedagoger, logopeder, skolledare och forskare från både Sverige, Finland, Norge, USA och Canada.

Kongressen inleddes av Kristina Ström professor i specialpedagogik vid Åbo Akademi. Hennes föreläsning hade den spännande titeln ”Specialpedagogiska insatser och god läsutveckling-finns det ett samband?” Forskning visar att framgångsfaktorer är att tidigt identifiera de elever som är i riskzonen att utveckla läs och skrivsvårigheter. Här behöver vi hitta individuella skräddarsydda lösningar för varje elev för att kunna nå framgång. Kristina Ström poängterade även vikten att aktuell läsforskning förmedlas till oss pedagoger i skolan.

Under kongressen lyssnade jag även till elva andra föredrag som på olika sätt bidrog till tankar och idéer som jag ska försöka förmedla till mina kollegor och naturligtvis använda mig av i mitt specialpedagogiska arbete här på Steningehöjden. Jag får säker anledning att återkomma till Kongressen i Dyslexipedagogik i senare inlägg.

Välkomna till ett nytt läsår på Steningehöjden!

Lisa

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

”Summer reading loss”

Hej igen!

Det finns en hel del forskning kring det som på engelska kallas ”summer reading loss”, dvs sommarlovstappet i läsförmåga. Studier visar på att hela 45% av eleverna i lågstadiet tappar i avkodningsfärdighet och det är eleverna som får kämpa lite extra med sin läsning som tappar mest. Under sommarlovet kan gapet mellan en läsande och en inte läsande elev öka med motsvarande 3 månaders undervisningstid!

Så hjälp ditt barn att inte tappa sin läsförmåga i sommar! 15 minuter om dagen är bättre än en längre stund någon gång i veckan.

Trevlig lässommar önskar jag er alla!

Hälsningar

Lisa


Prenumerera på nya blogginlägg

Ordavkodning

Hej!

Under veckan har alla elever i åk 1-4 hos oss gjort ett ordavkodningstest som kallas H4. Eleverna läser då enskilt ord med varierande/stegrande svårighetsgrad under en minut tillsammans med mig. Resultatet jämförs med ett standardiserat värde för respektive årskurs. Här får vi pedagoger en tydligare uppfattning av vilket flyt eleven har i sin läsning. Detta tillsammans med vår övriga bedömning av varje elevs läsförmåga hjälper oss att sätta in rätt insatser för att utveckla varje elevs läsning. Viktigt att komma ihåg är att läsförmåga är en ”färskvara” som måste underhållas med läsning varje dag både i skolan och i hemmet.

Hälsningar

Lisa


Prenumerera på nya blogginlägg

Grit Konsten att inte ge upp

Hej!

Läser just nu Angela Duckworths bok om ”grit”. Grit beskrivs som en kombination av uthållighet, inre driv och en förmåga att inte ge upp vid motgångar. Eleven kommer att ha större möjlighet att nå sitt mål om de utvecklar/tar vara på sin grit. Grit har visat sig var viktigare än talang för att nå ett uppsatt mål. Grit kan utvecklas och förstärkas genom stöd från  omgivningen. Grit handlar om att aldrig sluta öva och att se varje misslyckande som ett tillfälle att lära mer och nytt.

Glad påsk!

Lisa

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Inlärning och träning

Hej!

Vill tipsa om boken ”Hjärna, gener och jävlar anamma” av Torkel Klingberg.

Här förtydligar han viktig  att alla elever kan lära men att det tar olika lång tid, alltså i vilken hastighet de lär sig. Elever som har mycket ”grit” (vilket kan översättas med kämparanda eller jäklar anamma) lär, eftersom de inte ger upp!

Vilken träning är då bäst? Jo, den träning där ett tydligt mål är identifierat och där eleven får omedelbar feedback samt där det ges utrymme för reflektion, repetition och finslipning.

Klingberg menar också att vi behöver lära eleverna att förstå att något kan vara tråkig i stunden men viktiga i längden. De behöver förstå att de kämpar mot ett meningsfullt mål!

Hälsningar

Lisa


Prenumerera på nya blogginlägg

Intensivträning i matematik

Hej!

Jag vill tipsa om det gratis webbaserade materialet Intensivträna digital i matematik: http://www.nok.se/intensivtrana

Här kan ditt barn träna på grundläggande matematiska färdigheter som:

  • talkamrater
  • räknemetoder med och utan tiotalsövergångar
  • taluppfattning 1-100

Materialet är självrättande och kan göras med eller utan tidtagning.

Hälsningar

Lisa

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Läsning

Hej!

Före jullovet och även i inledningen av läsåret har vi på Steningehöjdens skola fokuserat lite extra på läsning.

Läsinlärning eller intensivläsning är det som jag som speciallärare ägnar mest tid åt tillsammans med skolans elever. De elever som tidigt får möjlighet till intensivläsning får en extra skjuts in i böckernas värld! Om eleverna tidigt blir goda ordavkodare har de mycket att vinna i sin fortsatta skolgång.

För att bli en god läsare finns inga genvägar, träning med ord och texter på rätt nivå är den enda vägen för att utveckla sin läsning. För att bli en god läsare krävs minst 5000 timmars träning. För att komma upp i den siffran är träning både i skolan och i hemmet nödvändig.

Gör läsningen till en mysig stund tillsammans med ditt/dina barn och hitta en rutin som passar er familj. Tänk på att det är bättre att läsa en kvart om dagen än en längre stund bara någon gång i veckan.

Hälsningar

Lisa

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Lexia/Provia

Hej!

Inom kort kommer alla eleverna i åk F-1 få tillgång till Lexia/Provia som ett webbaserat material för läs- och skrivträning. Här finns övningar för att träna både språket och läsförmågan: fonologisk medvetenhet, ljud och bokstav, ord, begrepp och meningar.

Några elever  i åk 1 har redan fått sätta igång med övningar i Provia. I Provia testas elevernas kunskaper så att vi pedagoger sedan ska kunna tilldela uppgifter på rätt kunskapsnivå till eleverna.

Även de elever som vi anser är i behov av  denna typ av övningar i de högre årskurserna kommer att introduceras i Lexia/Provia.

Här kan du se en kort film om Lexia/Provia:

http://sanomautbildning.se/Digitalt-material/Lexia-Provia/

Hälsningar

Lisa


Prenumerera på nya blogginlägg

H4

Hej!

Nu har jag genomfört ett ordavkodningstest i läsning med alla elever i åk 2-6 på Steningehöjden som kallas H4.

Här kan vi lärare och elever se hur de klarar av förmågan att koda av ord snabbt, rätt och med flyt.

En snabb ordavkodning  hjälper eleverna att få mera flyt i sin läsning!

Testet genomförs med eleverna två gånger per läsår från vårterminen i åk 1 till vårterminen i åk 6. Detta för att säkerställa att läsförmågan och utvecklas som den ska.

Eleverna kan själva följa sin utveckling utifrån sitt tidigare resultat.


Prenumerera på nya blogginlägg